مسابقه ای باحال برای شما ترتیب دادم فیلم های بامزه یا شوخی برایمان ارسال کنید و برنده ی مسابقه شوید

دوربین شوخی در صفحه ی مسابقه ی 1 بالا....

نکته ی بسیار مهم برای ارسال فیلم بامزه ی خود باید ایمیل داشته باشید

برای آنکه فیلم خود را ارسال کنید اول ایمیل خود را از طریق ارسال نظر برایم ارسال کنید بعد مراحل برای شما ارسال می شود.(یک مرحله بعد از دادن ایمیل وجود دارد)

ادامه مطلب
منبع : دوربیندوربین شوخی
برچسب ها : ایمیل ,شوخی ,فیلم ,مسابقه ,ارسال کنید ,دوربین شوخی